จันทร์ร้อยดาว
ความรักที่เกิดขึ้นปุบปับ กลับหยั่งลึกลงในสองหัวใจ ก่อเกิดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น “ชลธี ศิวาลักษณ์” พ่อหม้ายหนุ่มเนื้อหอม จอมเผด็จการ เขารักแ...