Silver Bullet
เมื่อความรักที่เกิดขึ้นในใจ ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่ยากจะลืมเลือน พวกเขาจะทำอย่างไร เพื่อให้ความรักครั้งนี้สมหวัง ยามาบุสะ (คิทซึเนะ) ชินสุเกะ เลขาค...