ณัฏฐวิตรา
ทัตธรไม่ได้ร่ายมนตร์สวาท เขาอยากได้อมาวดีด้วยความเต็มใจ แต่เขารู้จักผู้หญิงน้อยเกินไป ไม่ใช่คลุกวงในแล้วจะเลยตามเลย ใช่...สัมผัสของเขาชวนหลงใหล คำหวาน...