ณัฏฐวิตรา
อธิวินท์โยนร่างงามลงบนเตียง แล้วโถมทับลงไปอย่างไม่ให้หายใจ แทนที่ภัสสราวดีจะดิ้นหนีหรือสะบัด เธอกลับนอนนิ่งเฉย เขามองร่างน้อยอย่างแปลกใจ ทำไมหล่อนไม่ส...