ณัฏฐวิตรา
"ไปตายซะ" เธอปิดประตูใส่หน้า เขาหรือจะยอม พชวิศผลักครั้งเดียวบานประตูก็เปิดกว้าง ร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามา วาจาหยาบคายของเธอไม่มีผลต่อเขา แต่ศุ...