ณัฏฐวิตรา
ตั้งแต่เกิดมา ภวีย์ไม่เคยเกลียดใครเท่าผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงที่เร่ขายศักดิ์ศรีเพราะคำว่าเงินตัวเดียว เขาปรายตามองหน้าหล่อน ท่าทางหล่อนตกใจกับเหตุการณ์...