ณัฏฐวิตรา
เเมื่อบุพเพอาละวาดให้เมธาวินีถูกปล้นจูบกลางถนน เธอจึงเกลียดและต่อต้านเขาสุดชีวิต แต่หนุ...