ณัฏฐวิตรา
คำเตือน! คุณพีททั้งหื่นทั้งโหดทั้งโคตรปากหมาทั้งเป็นไบโพล่าร์ ส่วนหนูลูกปลาก็พอกัน เราเตือนคุณแล้ว! นรกลงทัณฑ์หรือสวรรค์สาป เธอจ...