อัมราน
บุพเพเริ่มอาละวาดขึ้นเมื่อนายหัวป้างเกิด ‘เอ็นดู’ นักเขียนจอมเหวี่ยง อุบัติเหตุได้นำผู้ชายดีๆ ที่เหลืออยู่น้อยนิดมาให้เภรินแบบไม่รู้ตัว ป้างรู้ดี...อา...