รริศา
(ฉบับปรับปรุง เพิ่มตอนพิเศษค่ะ) ปฏิบัติการจีบแม่ของลูกมาทำเมียเกิดขึ้น… ในวันที่เขาได้เห็นหน้าลูกชายและแม่ของลูกพร้อมกันครั้งแรก เพราะคิดผิดถน...