พิชชากร
อนาคิน อัครศกุลไพศาล ใช้เล่ห์เหลี่ยมให้เธอจดทะเบียนสมรสด้วยเพราะความแค้น... เขาใช้งานเธอเยี่ยงทาส เขาปฎิบัติกับเธออย่างเลือดเย็น... ลัลล์สลิตา สล...