ธีร์วรา
คำโปรย-ชุดรัก ฉบับติดเรท นิยายในชุดมีสามเรื่องสั้นดังนี้ค่ะ 1. แผนรัก ฉบับติดเรท (บุรัสกร+บุษราคัม) “แบบในหนังไง เริ่มจากจับ จูบ ลูบคลำก่อนเ...