ธีร์วรา
ดวงใจนายเหมืองนี้เป็นเรื่องราวของสองหนุ่มนิปุณกับนริศ ซึ่งเป็นพี่น้องกัน สองหนุ่มสองสไตล์ที่โซฮอตไม่แพ้กัน ภายในเล่มประกอบด้วยนิยายสองเรื่องดังนี้ค่ะ ...