ธีร์วรา
** Darting The Devil! บอสหล่อร้าย หัวใจติดเรต เคยตีพิมพ์ในรูปเล่มแล้วค่ะ** “ว่าพี่เป็นปิศาจบ้าเซ็กซ์บ่อยๆ เดี๋ยวก็กลายเป็นปิศาจบ้าเซ็กซ์ขึ้นม...