ธีร์วรา
** ลงรักปักใจ ภาคต่อกามเทพร้ายพยศรัก ** เค้าว่าเรียนแพทย์จะได้เป็นหมอ แล้วเรียนอะไรหนอจะได้หมอเป็น ‘แฟน’ ธนธรณ์ ธนโชติชัย นักธุรกิจหนุ...