ธีร์วรา
**เคยตีพิมพ์ในรูปเล่มแล้วค่ะ** “เชิญคุณเกลียดผมตามสบาย แต่ผมขอสัญญาว่าผมจะทำให้คุณต้องการผม เหมือนที่ผมต้องการคุณ” ‘ณัฐณิชา&rs...