ธีร์วรา
** เคยตีพิมพ์ในรูปเล่มแล้ว** เมื่อบอสหล่อร้ายอยากสอนเรื่องบนเตียงลูกจ้างสาวสวยแบบถึงพริกถึงขิง ‘ไลลา ลอเรนซ์’ สาวมั่นสมองเปรื่อง แต่...