ธีร์วรา
ดิมิทรี อะเลคเซย์ คาร์รอฟ มักจะตามล่าสิ่งที่ต้องการแล้วครอบครองโดยไม่สนหรือแคร์ถึงผลที่จะตามมา แล้ววโรนิกาคือคนที่เขาต้องการ! สาวเนิร์ดอย่างวโรนิกา ...