ธีร์วรา
ปราณนต์ ปัณณวัฒน์คือจอมเสเพลผู้มีชื่อเสียงสุดอื้อฉาว ไม่เชื่อใน ‘รักแรกพบ’ แต่เชื่อใน‘หลง…แรกพบ’ แต่ถ้าน้องๆ การเงินมีป...