ธีร์วรา
“รู้ไหม? ผู้หญิงมักจะไม่ลืมผู้ชายคนแรก” เสียงนุ่มทุ้มพูดข่มขู่คุกคามข้างใบหูขาว สาวแสบหน้ามุ่ย “แล้วผู้ชายล่ะ ไม่ลืมหน้าผู้หญิงคนแ...