ธีร์วรา
ชิดจันทร์ กิจษฎากรไม่เฉียดใกล้คำว่า ‘นางในฝัน’ ของนทีกุลเพื่อนสนิทของพี่ชายและเธอก็รู้ข้อนั้นดี ‘อยากได้น้องเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ&...