เกี้ยวเกล้า
"บ่วงพันธสัญญาผูกมัดให้เขากับหล่อนต้องอยู่ด้วยกัน...หาใช่ความรัก เพียงแค่เศษใจที่เขายื่นมาให้ก็มีค่าอย่างมหาศาลแล้ว สำหรับผู้หญิงที่เป็นได้แค่ภ...