เกี้ยวเกล้า
เธอปรนเปรอให้เขาด้วยเรือนร่าง แต่เขากลับใช้เธอเป็นตัวแทนของภรรยาเก่า แค่เขาโยนเศษซากความอบอุ่นมาให้ เธอก็ตกลงไปตายในวังวนของความร้าวราน ถ้าเป็นเงา เ...