ธัญวลัย
*จัดหน้าใหม่ เพิ่มไฟล์ epub* ภีมวัจน์ เจ้าของห้างหรู บุรุษผู้มีอำนาจทางการเงินมหาศาล ทุกอย่างต้องเป็นดังใจหวังเมื่อเขากระดิกนิ้ว และเพียงชายหนุ่มผู้ก...