ธัญวลัย
เคลัน เบอร์นาร์ด มาเฟียหนุ่มหล่อเลือดผสมตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยเพื่อผลิตทายาท! ตามเงื่อนไขของมารดา ซึ่งเป็นการมาที่เคลันไม่สมัครใจ แต่ทว่า...เมื่อ...