Janya
มาถึงรอสส์ก็เอาแต่จ้องมองร่างเล็ก ซึ่งตอนนี้ชุดสวยๆ มันแทบปกปิดผิวเนื้อขาวๆ และสรีระเย้ายวนเอาไว้ไม่มิด จึงได้แต่มองขึ้นๆ ลงๆ ก่อนจะเหยียดปากออกมาด้ว...