janya
“นี่ปล่อยนะ ฉันเจ็บ!” เสียงเล็กแหวใส่ “เจ็บหรอ...เจ็บสิดี” น้ำเสียงเข้มกร้าวเล็ดลอดไรฟันให้ได้ยินก่อนร่างระหงจะโดนเหวี่ยงให้...