janya
ไตรวิชญ์ ยอมขึ้นชื่อว่าเป็นคนเลว หน้าด้าน หรือแม้แต่ข้อกล่าวหา แต่งงานเพื่อใช้หนี้ เขายอมเป็นคนเลวในสายตาของ ผกาพรรณ ในทุกๆ ด้าน ขอเพียงแค่ สามารถช่...