นปภา
หลังจากขึ้นชั้นม.6 ได้ไม่นาน ถังชุนก็เริ่มฝันประหลาด เขาฝันถึงนิยายที่มีตัวเอกชื่อ ‘ถังคุน’ เหมือนพี่ชายตัวเองไม่มีผิด ส่วนถังชุนนั้นกลายเ...