พีริยา จำนงประสาทพร, อัญชลี มโนมัยอุดม
เรื่องนี้ควรจะชื่อเรื่องอะไร? Main idea อยู่ตรงไหน? ช่องว่างตำแหน่งนี้ต้องใส่ other หรือ the other? โครงสร้างของข่าวภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร? เราจะร...