พีริยา จำนงประสาทพร, อัญชลี มโนมัยอุดม
อยากคุยกับฝรั่ง แต่จะพูดเรื่องอะไรดี ? พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อทำโทรศัพท์หายบนแท็กซี่, เมื่ออยากจะเล่าถึงความฝันในอนาคตหลังเรียนจบ, หรือเมื่อลู...