Lady Weiss
ภาคจบของเรื่องราวเจ้าชายแห่งแดนมืด ช่วงเวลาปิดเทอมก่อนจะขึ้นปีสาม เซเรียสได้ข่าวว่าแดนปีศาจอีกแห่งเข้ามากดดันแดนเทวาและเมเทเลียซึ่งเป็นเจ้าหญิงก็ถูกบั...