Lady Weiss
อยู่ ๆ ก็มีมนุษย์ถูกลอบทำร้ายจนต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่ซาตาน่า เมื่อพลังศักดิ์สิทธิ์มีปฏิกิริยา โรซาเลียจึงรับรู้ได้ทันทีว่าเขาคือผู้กล้าคนที่ยี่สิบสา...