Lady Weiss
ตอนพิเศษของเรื่อง The Hero Who Failed ข้าคือผู้กล้าที่ทะลุมิติไปยังโลกคู่ขนาน เรื่องราวต่อจากตอนจบว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง ชีวิตประจำวั...