Lady Weiss
เรื่องราวภาคที่ 2 ต่อจาก Selena and the Vampire เซลีน่ากับผู้มาจากรัตติกาล กล่าวถึง ลูน่า เอมิเลีย หญิงสาวแห่งดวงจันทร์ในยุคสมัยใหม่ที่เป็นแค่นักศึกษา...