นิ้วนาง
‘หากใครคนนั้น ถูกฟ้ากำหนดให้เป็น ‘คู่กัน’ ถึงมีอันต้องแยกจากกัน สุดท้ายก็มีเหตุ ให้กลับมารักกันอีกจนได้’ คงเป็นคำอธิบายที่เหมา...