ลำดวนพยากรณ์
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เขียนเอง อ่านแล้วเอาไปปฎิบัติได้ตามคำแนะนำในเรื่องนั้นๆ ได้เลย ซึ่งถือว่าเป็นผลดี เพราะไม่ต้องลองผิดลอง...