นิ้วนาง
นารา สาวรุ่นน้องที่ถูกใจสาวรุ่นพี่ตั้งแต่แรกพบ จนเป็นที่มาของสัญญารัก สัญญาใจ ที่ไม่แน่ใจนักว่าจะเป็นสัญญาฝ่ายเดียวหรือไม่ กับ รุจรวี สาวรุ่นพี่ ที่เส...