เดียนา / นิ้วนาง
หนังสือเซตนี้มีทั้งหมด 2 เรื่อง คือ จุมพิตรัตติกาล My Sweet Vampire เล่ม 1 จุมพิตรัตติกาล My Sweet Vampire เล่ม 2 (จบ)