นันทมาลี
(เคยตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) “ฮือ...หยุดนะคะคุณวายุ ฉันไม่เต็มใจจะเป็นของคุณ... และไม่คิดอยากเป็นของเล่นใคร” มือข้างหนึ่งโอบรัดสะโพกงามง...