นันทมาลี
(เคยตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) “ลงมา” ปริญญ์ตะคอกเสียงดังแข่งกับเสียงคลื่นและสายลมแรง ไม่รู้เป็นเพราะเมาแดดตอนเที่ยงวันรึเปล่า เสียงของปร...