นันทมาลี
(เคยตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) “ฉันต้องเซ็นต์ ตรงที่มีกระดาษโน้ตแปะไว้นี่ใช่ไหมคะ” เพราะความที่น้ำหูน้ำตามันไหลออกมานองหน้าจนตัวอักษรของเน...