JENNY D RENGER
เมื่อมีชะนีน่ารำคาญมาเกาะแกะ ผมตีไหล่เธอก่อนจะชี้ปลายนิ้ว ไปทางเพื่อนชายคนสนิทเพื่อบอกกับสาวเจ้าว่า... "เรายังไม่มีแฟนหรอก แต่ฟังนะ...นั่นผัวกูค่ะ...