JENNY D RENGER
“ชอบก็จีบดิ” ไอ้เจตอบนิ่งๆ เมื่อเห็นฉันมองตามร่างสูงโปร่งหน้าตาน่ารักเรียบร้อย โอ๊ย จีบอะไร ฉันเคยทำที่ไหน งั้น.... “จีบไม่เป็นว่ะ...