Jenny D renger
ตอนอายุ 14 ฉันตามพ่อที่เป็นพยานในคดีฆาตกรรมและทำบัตรนักเรียนหล่น ในจังหวะนั้นมีผู้ชายหน้าตาดี หยิบมันขึ้นมาให้เขายกยิ้ม "ชนัญชิดา... ชื่อเธอเพ...