โอบขวัญ
อัคนี ลักพาตัวพันดาวมาที่ไร่ เพื่อแก้แค้นแทนครอบครัว แต่เขา...กลับรักเธอเข้าเต็มเปา จนทำให้ “พาล” ไปหมด พันดาว...ยินดีชดใช้ให้เขาทุกอย่...