นิราอร
กษิดิศแต่งงานเพราะธุรกิจ อันธิตาแต่งงานเพราะความรัก ปาริสาสัญญาว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อทวงเขากลับคืน หนึ่งรัก สามหัวใจ ใครจะอยู่ ใครจะไป ในเมื่อสุดท้า...