นิราอร
จากเทพบุตรผู้ช่วยชีวิต กลับกลายเป็น จอมมารผลาญพรหมจรรย์ “รักไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ คุณกำลังทำให้รักหมดความศรัทธาในตัวคุณ” สาวน้อ...