นิราอร
เมื่อคนหนึ่งเย็นชา อีกคนจึงต้องกลายเป็นไฟ... “ฉันมันไม่รู้สึกอะไรมานานแล้ว ไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะทำให้ฉันต้องรู้สึกอะไรๆ ได้อีก พวกผู้ชาย น่าเ...