นิราอร
วีรินทร์... ผู้หญิงอะไรไม่รู้จักมารยาททางสังคมสักนิด ถ้าเป็นน้องเป็นนุ่งจะจับฟาดเสียให้นั่งไม่ได้ไปหลายวันเลยเชียว! สาธิตา... ให้ตายสิ! นี่ไง เจอแ...